Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych iTagma Tomasz Jabłoński

Informacje ogólne

iTagma Tomasz Jabłoński przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności, jak i bezpieczeństwa danych swoich pracowników, kontrahentów, a także osób odwiedzających serwisy w naszych domenach (itagma.com, itagmaweb.sharepoint.com). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Dostęp do części serwisów wymaga logowania hasłem, a także może być wymagane uwierzytelnienie dwuskładnikowe. iTagma dostarcza niezbędną strukturę w tym celu, a także stara się o optymalny kompromis pomiędzy wysoką wygodą użytkowania serwisów dostępnych za hasłem, a bezpieczeństwem zawartych w nich danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji iTagma podejmie próby identyfikacji połączeń, ich źródeł, czasu zdarzenia, czasu trwania, identyfikacji użytkowników, urządzeń, użytego oprogramowania, lokalizacji, adresów IP oraz innych dostępnych informacji. Takie działanie ma na celu jednoznaczne ustalenie, że zakres dostępu do chronionych zasobów i danych przez dane osoby, czy oprogramowanie jest uprawniony.

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników witryn i serwisów dostępnych publicznie i nie wymagających uwierzytelnienia.

Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Wyjątek mogą stanowić w pełni uzasadnione i zgodne z prawem żądania organów ścigania.

Gromadzenie danych z witryn publicznych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi publiczne strony iTagma. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych iTagma

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach iTagma nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisach iTagma wymagających logowania okresowo mogą być wykorzystywane pliki Cookie służące wsparciu logowania, przechowywania danych sesji użytkownika, a także zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony dostępu do danych. Takie pliki Cookie są tworzone również w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie dana informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Zamknięcie okna przeglądarki z chronioną częścią serwisu iTagma w większości wypadków powoduje usunięcie wyżej wymienionych plików.

Odnośniki do innych stron

Serwisy iTagma Tomasz Jabłoński zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW iTagma Tomasz Jabłoński.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.